Sede electrónica Concello de Rois

06:29:22 Martes 7 de decembro 2021

Información

Urbanismo

15/10/2021

Exposición pública parques eólicos Maragouto e Banzas

Información pública da solictitude de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción, estudo de impacto ambiental e proxecto de interese autonómico do Proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Maragouto e Banzas, nos concellos de Mazaricos, Brión, Lousame, Negreira, Outes e Rois (Exp. IN408A 2020/144)


Xustificantes de Publicación: